Doanh thu là gì? Mọi điều cần biết về doanh thu

Doanh thu là gì?

 • Doanh thu là toàn bộ số tiền mà công ty/ doanh nghiệp thu được do tiêu thụ sản phẩm cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp.
 • Doanh thu còn gọi là thu nhập.
 • Doanh thu là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị ở một thời điểm cần phân tích. Thông qua nó chúng ta có thể đánh giá được hiện trạng của doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không.

Công thức tính doanh thu

 • Trong kinh tế học, doanh thu thường được xác định bằng giá bán nhân với sản lượng:

TR = QxP   

Trong đó:     TR: Doanh thu, Q: sản lượng, P: giá

 • Trên đây là công thức áp dụng cho doanh nghiệp chuyên về sản xuất. Còn đối với các doanh nghiệp bao gồm cả hoạt động bán hàng và đầu tư tài chính, doanh thu được hiểu là toàn bộ số tiền thu về được từ các hoạt động kinh doanh: sản xuất, đầu tư, gửi tiết kiếm lấy lãi,… Công thức tính doanh thu với loại hình doanh nghiệp này là:

          TR = PxQ + TR1 + TR2 +…

    Trong đó:      TR1: Doanh thu từ hoạt động đầu tư

      TR2: Doanh thu từ việc cho vay lấy lãi

Các loại doanh thu

Doanh thu từ cung cấp dịch vụ

 • Là tất cả lợi nhuận sẽ thu được hoặc thu được từ việc mua bán hàng hóa, bao gồm cả khoản thu chính và phụ thu (nếu có).

Doanh thu nội bộ doanh nghiệp

 • Là tiền thu được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc một công ty hay tập đoàn (trong nội bộ doanh nghiệp).
 • Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giũa các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty tính theo giá bán nội bộ.

Doanh thu bán hàng

 • Là doanh thu bán sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và bán bất động sản đầu tư.

Doanh thu hoạt động tài chính

Là tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của các doanh nghiệp.

 • Thu nhập từ cho thuê tài sản.
 • Tiền lãi: trả góp, đầu tư trái phiếu, lãi cho vay, lãi tiền gửi,…
 • Chênh lệch lãi do chuyển nhượng vốn, bán ngoại tệ.
 • Giao dịch chứng khoán.
 • Cho thuê hoặc chuyển nhượng lại cơ sở hạ tầng…

Doanh thu bất thường

Là khoản tiền từ các hoạt động không xảy ra thường xuyên như: bán vật tư hàng hóa dư thừa, dụng cụ đã phân bố hết, các khoản phải trả nhưng không cần trả, thanh lý tài sản,…

Dấu hiệu bất thường ở cocacola Việt Nam (Vietnamnet) 

Các khoản giảm trừ doanh thu

Chiết khấu thương mại

Là khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp giảm trừ/ đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn và theo thỏa thuận bên bán sẽ dành cho bên mua một khoản chiết khấu thương mại (như trong hợp đồng).

Giảm giá bán

Là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định hợp đồng kinh tế.

Hàng bị trả lại

Là giá trị số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân như vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.

Sự khác nhau giữa: doanh thu thuần và danh thu ròng

Doanh thu thuần

Doanh thu thuần được hiểu là phần doanh thu đã trừ đi các loại chi phí và thuế, đây sẽ là khoản tiền mà doanh nghiệp được trực tiếp sử dụng. Thông thường các loại chi phí, thuế đó là:

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Các loại thuế xuất khẩu
 • Các khoản chiết khấu thương mại
 • Khoản giảm giá hàng bán…

Công thức tính doanh thu thuần:

“Doanh thu thuần = Doanh thu tổng của doanh nghiệp – (Chiết khấu hàng bán + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế gián thu)”

Doanh thu ròng

Doanh thu ròng là lợi nhuận thu được sau khi các nguồn liên quan tới thu nhập và chi phí liên quan đến hoạt động khác như thuế, thanh toán thay thuế, hoạt động bảo trì, trích lập khấu hao, hoạt động phi tiền mặt,…

Công thức tính:

Doanh thu ròng = Tổng doanh thu – Tất cả các chi phí sản xuất, kinh doanh và thuế

Ý nghĩa của doanh thu

 • Doanh thu giúp doanh nghiệp có thể chi trả những phát sinh liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ.
 • Nó giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển ở trong tương lai hay còn gọi là vốn xoay vòng thúc đẩy quá trình tái hoạt động ở thời gian tới.
 • Có nguồn vốn sẵn tránh phải vay ngân hàng khi khó khăn.
 • Doanh thu có tầm ảnh hưởng to lớn đến quá trình bắt đầu cũng như khi hoạt động, và là phần vốn để các chủ thể có thể phát triển các hoạt động kinh doanh ở quy mô lớn hơn.

Trên đây, là toàn bộ những điều cần biết về doanh thu. Cảm ơn mọi người đã tham khảo nội dung bài viết trên!

Tìm hiểu thêm cái giải pháp công nghệ thu hút khách hàng tại đây. Và follow blog của chúng mình nhé!!

Nguyễn Thu Hà

BÀI VIẾT NỔI BẬT

KINH DOANH MÀ KHÔNG CÓ WEBSITE ?
TÌM HIỂU NGAY