Chính Sách Bảo Mật

1. SimpleShop thu thập những thông tin gì?

SimpleShop thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang của SimpleShop, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau:
 
  • Họ tên đầy đủ.
  • Email chính xác.
Nếu gặp trục trặc hay có vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký tài khoản hãy liên hệ với đội ngũ chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

2. SimpleShop sẽ làm gì với thông tin của bạn?

SimpleShop sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích chung:
 
  • Xác định và xác thực tài khoản.
  • Cải thiện dịch vụ.
  • Chăm sóc khách hàng và nghiên cứu.
Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

3. Cookies

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính.
Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. SimpleShop dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

4. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.
Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

5. SimpleShop không lưu thông tin dữ liệu Bio Link của khách hàng

SimpleShop là nền tảng tiên phong không lưu thông tin dữ liệu Web của khách hàng. Dữ liệu sẽ được chuyển hướng trực tiếp về kho lưu trữ của khách hàng như: Email, Google Sheet, CRM,…
Ngoài ra, chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.