B2B Marketing: 7 điểm khác biệt chính so với tiếp thị tiêu dùng

Tuy nhiên, trong hơn 20 năm qua, B2B Marketing đã nổi lên như một ngành học theo đúng nghĩa của nó và sự khác biệt trong thực hành marketing đã được nhấn mạnh. Chúng tôi cảm thấy cần nhắc lại nhiều điểm khác biệt giữa hai lĩnh vực và trên hết, chỉ ra ý nghĩa … Đọc tiếp B2B Marketing: 7 điểm khác biệt chính so với tiếp thị tiêu dùng