QUÉT QR NHANH
QUÉT QR NHANH Menu kỹ thuật số không tiếp xúc

Hàng ngàn cửa hàng sử dụng QuickQR
để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

Đăng nhập
Chúng ta làm gì?

Các giải pháp sáng tạo để tạo menu kỹ thuật số QR tự thiết kế

Bạn có thể tạo menu của riêng mình bằng mã QR Code tự thiết kế. Ngoài ra nhiều mẫu QR làm cho nó tốt hơn.

Lời chứng thực

Gói tài khoản

Tài khoản miễn phí

Miễn phí
Đặc điểm của Tài khoản miễn phí
  • Không giới hạn Danh mục sản phẩm
  • Không giới hạn Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
  • Không giới hạn Số lần quét mỗi tháng
  • Cho phép cửa hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Gói thành viên hiện tại

Blog gần đây

Xem Blog