10 bước để tạo Personas (chân dung khách hàng) của bạn

Tạo Personas như thế nào? Personas là gì? Personas là các nhân vật hư cấu, được bạn tạo ra dựa trên nghiên cứu của mình để đại diện cho các kiểu người dùng khác nhau có thể sử dụng dịch vụ, sản phẩm, trang web hoặc thương hiệu của bạn theo cách tương tự. Tạo cá tính sẽ giúp bạn hiểu nhu cầu, trải nghiệm, hành vi và mục tiêu của người dùng.

Personas là gì?

Personas (Buyer Person) là các nhân vật hư cấu, được bạn tạo ra dựa trên nghiên cứu của mình để đại diện cho các kiểu người dùng khác nhau có thể sử dụng dịch vụ, sản phẩm, trang web hoặc thương hiệu của bạn theo cách tương tự. Tạo cá tính sẽ giúp bạn hiểu nhu cầu, trải nghiệm, hành vi và mục tiêu của người dùng.

10 bước để tạo Personas (chân dung khách hàng) của bạn

Như đã mô tả ở trên, tính cách hấp dẫn có thể kết hợp cả tính cách hướng đến mục tiêu và vai trò, cũng như các nhân vật tròn trịa truyền thống hơn. Tính cách lôi cuốn nhấn mạnh cách các câu chuyện có thể thu hút và làm cho các tính cách đó trở nên sống động. Quy trình 10 bước này bao gồm toàn bộ quy trình từ thu thập dữ liệu sơ bộ, thông qua việc sử dụng tích cực, đến tiếp tục phát triển các nhân vật. Có bốn phần chính:

  • Thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu (bước 1, 2),
  • Mô tả Persona (bước 4, 5)
  • Các tình huống phân tích vấn đề và phát triển ý tưởng (bước 6, 9)
  • Sự chấp nhận từ tổ chức và sự tham gia của nhóm thiết kế (bước 3, 7, 8, 10).
  • 10 bước để tạo Personas (chân dung khách hàng) của bạn
    10 bước để tạo Personas (chân dung khách hàng) của bạn

10 bước là một quy trình lý tưởng nhưng đôi khi không thể đưa tất cả các bước vào dự án. Dưới đây chúng tôi phác thảo quy trình 10 bước như được mô tả bởi Lene Nielsen trong bài báo từ điển bách khoa toàn thư về Interaction Design Foundation của cô ấy, Personas.

1. Thu thập dữ liệu

Thu thập càng nhiều kiến ​​thức về người dùng càng tốt. Thực hiện nghiên cứu người dùng chất lượng cao về người dùng thực tế trong nhóm người dùng mục tiêu của bạn. Trong Tư duy Thiết kế, giai đoạn nghiên cứu là giai đoạn đầu tiên, còn được gọi là giai đoạn Đồng cảm.

2. Hình thành giả thuyết

Dựa trên nghiên cứu ban đầu của mình, bạn sẽ hình thành ý tưởng chung về những người dùng khác nhau trong khu vực trọng tâm của dự án, bao gồm cả cách người dùng khác nhau – Ví dụ: bạn có thể sử dụng Sơ đồ sở thích và Bản đồ đồng cảm.

3. Mọi người đều chấp nhận giả thuyết

Mục đích là để ủng hộ hoặc bác bỏ giả thuyết đầu tiên về sự khác biệt giữa những người dùng. Bạn có thể làm điều này bằng cách đối mặt với những người tham gia dự án với giả thuyết và so sánh nó với kiến ​​thức hiện có.

4. Thành lập một số lượng

Bạn sẽ quyết định số lượng nhân vật cuối cùng phù hợp để tạo ra. Thông thường, bạn sẽ muốn tạo nhiều hơn một cá tính cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ, nhưng bạn luôn nên chọn chỉ một cá tính làm trọng tâm chính của mình.

5. Mô tả các tính cách

Mục đích của việc làm việc với cá nhân là có thể phát triển các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ dựa trên nhu cầu và mục tiêu của người dùng của bạn. Đảm bảo mô tả cá tính theo cách thể hiện đủ sự hiểu biết và cảm thông để hiểu người dùng.

Bạn nên bao gồm thông tin chi tiết về trình độ học vấn, lối sống, sở thích, giá trị, mục tiêu, nhu cầu, giới hạn, mong muốn, thái độ và kiểu hành vi của người dùng.

Thêm một vài chi tiết cá nhân hư cấu để làm cho nhân vật trở thành một nhân vật thực tế.

Đặt tên cho từng tính cách của bạn.

Tạo 1–2 trang mô tả cho mỗi cá tính.

6. Chuẩn bị các tình huống hoặc kịch bản cho tính cách của bạn.

Phương pháp cá tính hấp dẫn này hướng đến việc tạo ra các kịch bản mô tả các giải pháp. Với mục đích này, bạn nên mô tả một số tình huống cụ thể có thể kích hoạt việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đang thiết kế. Nói cách khác, tình huống là cơ sở của một kịch bản. Bạn có thể tạo sức sống cho từng nhân vật của mình bằng cách tạo ra các tình huống làm nổi bật họ trong vai trò của một người dùng. Các tình huống thường bắt đầu bằng cách đặt nhân vật vào một bối cảnh cụ thể với một vấn đề mà họ muốn hoặc phải giải quyết.

7. Đạt được sự chấp nhận của tổ chức.

Nó là một chủ đề chung xuyên suốt tất cả 10 bước mà mục tiêu của phương pháp là thu hút sự tham gia của những người tham gia dự án. Như vậy, càng nhiều thành viên trong nhóm càng tốt nên tham gia vào việc phát triển các tính cách và điều quan trọng là phải có được sự chấp nhận và công nhận của những người tham gia các bước khác nhau. Để đạt được điều này, bạn có thể lựa chọn giữa hai chiến lược: Bạn có thể hỏi ý kiến ​​của những người tham gia hoặc bạn có thể để họ tham gia tích cực vào quá trình này.

8. Phổ biến kiến thức

Để những người tham gia sử dụng phương pháp này, các mô tả cá tính cần được phổ biến cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là phải quyết định sớm về cách bạn muốn phổ biến kiến thức này cho những người chưa tham gia trực tiếp vào quá trình này, cho những nhân viên mới trong tương lai và cho các đối tác bên ngoài có thể có. Việc phổ biến kiến thức cũng bao gồm cách những người tham gia dự án sẽ được cấp quyền truy cập vào dữ liệu cơ bản.

9. Mọi người chuẩn bị các tình huống

Bản thân các nhân vật không có giá trị, cho đến khi nhân vật đó trở thành một phần của kịch bản – câu chuyện về cách nhân vật đó sử dụng một sản phẩm trong tương lai – thì nhân vật đó không có giá trị thực sự.

10. Thực hiện các điều chỉnh liên tục

Bước cuối cùng là cuộc sống tương lai của các mô tả cá tính. Bạn nên sửa đổi các mô tả một cách thường xuyên. Thông tin mới và các khía cạnh mới có thể ảnh hưởng đến các mô tả. Đôi khi bạn sẽ cần phải viết lại các mô tả tính cách hiện có, thêm nhân vật mới hoặc loại bỏ tính cách lỗi thời.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

KINH DOANH MÀ KHÔNG CÓ WEBSITE ?
TÌM HIỂU NGAY