ROI là gì? Return on Investment

ROI là gì? Lợi tức đầu tư, ROI, là số tiền mà một nhà đầu tư trong một doanh nghiệp kiếm được để rót vốn tài chính. Bất kỳ khoản thu nhập nào đều là từ lợi nhuận ròng mà doanh nghiệp tạo ra và là dấu hiệu đánh dấu hiệu quả của việc đầu tư vốn vào liên doanh.

Lợi tức đầu tư (ROI) là gì?

Lợi tức đầu tư, ROI, là số tiền mà một nhà đầu tư trong một doanh nghiệp kiếm được để rót vốn tài chính. Bất kỳ khoản thu nhập nào đều là từ lợi nhuận ròng mà doanh nghiệp tạo ra và là dấu hiệu đánh dấu hiệu quả của việc đầu tư vốn vào liên doanh.

Cách tính ROI

Cách dễ nhất để tính ROI là biểu thị nó dưới dạng phần trăm, lãi hoặc lỗ, của tổng vốn ban đầu. Để tính ROI, nhà đầu tư sẽ trừ “chi phí đầu tư” từ “tổng thu được từ khoản đầu tư” và chia cho “chi phí đầu tư”. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư bỏ 5.000 đô la vào một cửa hàng quần áo và vào cuối năm họ nhận lại được 6.000 đô la, ROI sẽ xuất hiện như sau:

($ 6.000 – $ 5.000) / $ 5.000

ROI = 20%

ROI là gì?
ROI là gì?

Sử dụng lợi tức đầu tư

Con số Lợi tức đầu tư một khi được tính toán có nhiều tác dụng đối với cả nhà đầu tư và chủ sở hữu cửa hàng. Đối với nhà đầu tư, nó sẽ cho họ biết ROI tiềm năng trên một khoản đầu tư khi xem xét các địa điểm để họ bỏ tiền. Bằng cách so sánh ROI của một cửa hàng quần áo với tỷ lệ ROI của một nhà bán lẻ giày, họ sẽ thấy tiền của họ sẽ nhận được lợi tức tốt hơn ở đâu. Đối với một cửa hàng, nó có thể sử dụng con số ROI khi đi thị trường tìm kiếm nhà đầu tư. Bằng cách cho thấy rằng một nhà đầu tư có thể nhận được 20% trong thời hạn số tiền có trong cửa hàng, chủ cửa hàng đang làm cho doanh nghiệp trở thành một doanh nghiệp hấp dẫn để đầu tư.

Điều ngược lại cũng đúng. Nếu ROI rất thấp hoặc trong một số trường hợp thậm chí bằng 0 hoặc âm, cửa hàng trông sẽ không hấp dẫn lắm đối với nhà đầu tư và chủ sở hữu có thể cần xem xét hoạt động của cửa hàng. Mặc dù không giống như lợi nhuận, nhưng ROI là một chỉ số rõ ràng về hiệu quả hoạt động của cửa hàng theo thời gian.

Không đơn giản như nó có thể xuất hiện

Cách đọc đơn giản của con số lợi tức đầu tư có thể gây hiểu lầm. Thời gian cũng là một yếu tố và rất quan trọng khi xem xét đầu tư vào một doanh nghiệp. Ví dụ, con số ROI là 30% từ một cửa hàng sẽ tốt hơn so với con số 20% từ một cửa hàng khác. Mặc dù 30% có thể kéo dài hơn ba năm so với 20% chỉ từ một năm, do đó, đầu tư một năm rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Mặt khác, khoản đầu tư một năm có thể mang nhiều rủi ro hơn so với ba năm một và nhà đầu tư có thể tốt hơn nên đầu tư dài hạn.

Lợi ích của ROI là gì?

Lợi ích của tỷ lệ ROI bao gồm:

  • Nói chung là dễ tính. Cần có ít số liệu để hoàn thành phép tính, tất cả đều phải có trong báo cáo tài chính hoặc bảng cân đối kế toán.
  • Khả năng phân tích so sánh. Do được sử dụng rộng rãi và dễ tính toán, nên có thể thực hiện nhiều so sánh hơn về lợi tức đầu tư giữa các tổ chức.
  • Đo lường khả năng sinh lời. ROI liên quan đến thu nhập ròng của các khoản đầu tư được thực hiện vào một đơn vị kinh doanh cụ thể. Điều này cung cấp một thước đo tốt hơn về khả năng sinh lời của công ty hoặc nhóm.

Những hạn chế của ROI là gì?

ROI là một trong những tỷ lệ đầu tư và tỷ suất sinh lời phổ biến nhất được sử dụng ngày nay. Tuy nhiên, nó có một số nhược điểm. Chúng bao gồm những điều sau:

  • Không có khả năng xem xét thời gian trong phương trình. Nhìn bề ngoài, ROI càng cao có vẻ như là khoản đầu tư tốt hơn. Nhưng khoản đầu tư mất 10 năm để tạo ra ROI cao hơn so với khoản đầu tư thứ hai chỉ mất một năm để tạo ra ROI thấp hơn một chút.
  • Tính toán ROI có thể khác nhau giữa các doanh nghiệp. Vì có các phương trình khác nhau để tính ROI, không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng cùng một phương trình, khiến cho việc so sánh giữa các khoản đầu tư không có liên quan.
  • Các nhà quản lý chỉ có thể chọn các khoản đầu tư có ROI lớn hơn. Một số khoản đầu tư có ROI thấp hơn vẫn có thể làm tăng giá trị của doanh nghiệp. Nhưng những lựa chọn không tối ưu có thể dẫn đến việc phân bổ nguồn lực kém.
  • Không có cách nào để tính cho các lợi ích phi tài chính. Sử dụng ROI cho máy tính mới làm ví dụ, một doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền cụ thể để tính toán lợi nhuận ròng và tổng chi phí để tính ROI. Tuy nhiên, việc tính toán giá trị của tinh thần công nhân được cải thiện do nhận được máy tính mới là rất khó. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể tính toán ROI cho những lợi ích phi vật thể như vậy bằng cách gắn nhãn các phép tính này là ROI mềm, trong khi các phép tính được thực hiện với số tiền hữu hình được gọi là ROI cứng.

Bạn có thể xem: POS là gì?

BÀI VIẾT NỔI BẬT

KINH DOANH MÀ KHÔNG CÓ WEBSITE ?
TÌM HIỂU NGAY