Đầu tư cho tác động bền vững là gì?

Đầu tư cho tác động bền vững là gì? Đầu tư cho tác động bền vững là một cách tiếp cận mà các nhà đầu tư cố ý đầu tư tiền của họ theo cách thúc đẩy thay đổi tích cực về môi trường và xã hội. Đầu tư bền vững ngày càng trở nên phổ biến và đã được chứng minh là mang lại lợi nhuận tài chính khả quan cho các nhà đầu tư.

Khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư tìm cách thêm các khoản đầu tư bền vững vào danh mục đầu tư của họ, điều quan trọng là phải hiểu chính xác ý nghĩa của điều đó. Tìm hiểu cách đầu tư cho tác động bền vững hoạt động, liệu nó có mang lại hiệu quả về mặt tài chính hay không và cách bạn có thể bắt đầu.

Định nghĩa và Ví dụ về Đầu tư cho Tác động Bền vững

Đầu tư cho tác động bền vững đề cập đến một chiến lược đầu tư không chỉ nhằm đạt được lợi nhuận tài chính bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp có tư duy bền vững mà còn thúc đẩy các mục tiêu bền vững và thay đổi tích cực. Khi đầu tư cho tác động bền vững, các nhà đầu tư đang cố ý sử dụng tiền của họ để tác động đến hành vi của các bên thứ ba nhằm thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong hệ thống kinh tế của chúng ta vì lợi ích của môi trường và xã hội.

Đầu tư cho tác động bền vững là gì?

Đầu tư cho tác động bền vững chỉ là một chiến lược được sử dụng để chỉ cách tiếp cận đầu tư với mục đích thúc đẩy thay đổi môi trường và xã hội. Các phương pháp khác bao gồm đầu tư tác động, đầu tư bền vững và ESG — đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị —.

Ở phần sau của bài viết này, chúng ta sẽ phân tích sự khác biệt giữa đầu tư cho tác động bền vững và các phương pháp đầu tư tác động khác.

Các thực hành đầu tư bền vững đã nhanh chóng trở thành xu hướng chủ đạo, nhưng vì đầu tư cho tác động bền vững là một cách tiếp cận đầu tư cụ thể hơn, nên có ít ví dụ về nó trong thực tế hơn. Điều đó đang được nói, một phần ngày càng tăng của tài sản được đầu tư cho tác động bền vững, ít nhất là ở một mức độ nào đó.

Một ví dụ về đầu tư cho tác động bền vững trong thực tế là sáng kiến ​​Net Zero Asset Managers, một nhóm quốc tế gồm các nhà quản lý tài sản làm việc để đầu tư với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Nó được ra mắt vào tháng 12 năm 2020 và có hơn 57 nghìn tỷ đô la tài sản đang được quản lý.2 Một ví dụ khác là Liên minh các chủ sở hữu tài sản ròng không có tài sản, là một nhóm các nhà đầu tư tổ chức do Liên hợp quốc triệu tập đang tìm cách chuyển các phần đầu tư của họ sang mức phát thải khí nhà kính ròng bằng không với hơn 10 nghìn tỷ đô la tài sản được quản lý, tương ứng.3 Cả hai nhóm này đều nỗ lực hành động của nhà đầu tư và danh mục đầu tư sẽ giúp hạn chế sự nóng lên toàn cầu xuống 1,5 độ C theo Thỏa thuận Paris.4

Đầu tư cho tác động bền vững hoạt động như thế nào?

Mục tiêu của việc đầu tư cho tác động bền vững là cố ý phân bổ tiền của bạn theo cách ảnh hưởng đến hành vi của các công ty và các nhà hoạch định chính sách để đạt được các mục tiêu tác động đến tính bền vững.

Thông thường, những mục tiêu này tập trung vào việc giảm tác động tiêu cực hoặc tạo ra tác động tích cực (hoặc cả hai). Các ví dụ có thể bao gồm tài trợ cho các dự án bền vững cụ thể hoặc mục tiêu không phát thải ròng của Sáng kiến ​​Nhà quản lý Tài sản Không có Tài sản ròng.

Một thành phần quan trọng của đầu tư cho tác động bền vững là sử dụng các quyết định đầu tư của bạn để tác động đến hành vi của những người khác thay vì chỉ đơn giản đưa ra quyết định đầu tư dựa trên hành vi hiện có của các doanh nghiệp bạn đầu tư.

Ngoài ra, đầu tư cho tác động bền vững nhấn mạnh đến việc tạo ra tác động có thể đánh giá hoặc đo lường được. Điều đó làm cho cách tiếp cận này toàn diện hơn so với các hình thức đầu tư tác động hoặc bền vững khác.

Các hình thức đầu tư cho tác động bền vững

Đầu tư cho tác động bền vững có thể được chia thành hai loại khác nhau: IFSI công cụ và IFSI cuối cùng. Sự khác biệt giữa hai yếu tố này phụ thuộc vào mối quan hệ giữa mục tiêu tác động bền vững và lợi nhuận tài chính.

IFSI công cụ
Đây là một cách tiếp cận đầu tư trong đó việc đạt được mục tiêu tác động bền vững là công cụ cho lợi nhuận tài chính của bạn. Một ví dụ có thể là đầu tư vào một dự án bền vững cụ thể. Nếu dự án thành công, bạn sẽ đạt được lợi tức mục tiêu của mình.

Kết thúc cuối cùng IFSI
Đây là một cách tiếp cận đầu tư trong đó mục tiêu tác động bền vững là bao trùm và không được kết nối với mục tiêu hoàn vốn tài chính. Trong khi cả hai mục tiêu đều được theo đuổi, lợi tức tài chính của bạn không phụ thuộc vào sự thành công của mục tiêu tác động bền vững.6

Đầu tư cho tác động bền vững so với các cách tiếp cận đầu tư bền vững khác
Điều quan trọng là phải thảo luận về sự khác biệt giữa đầu tư vì tác động bền vững và các loại hình đầu tư bền vững khác, bao gồm đầu tư tác động, đầu tư ESG và đầu tư có trách nhiệm với xã hội (SRI).

Đầu tư cho tác động bền vững
Đầu tư với mục đích thay đổi và / hoặc thúc đẩy các hành vi tích cực
Tập trung vào tác động có thể đo lường hoặc định lượng được

Các cách tiếp cận đầu tư bền vững khác
Thông thường, đầu tư với mục đích loại trừ hoặc bao gồm các tài sản có các hành vi hiện có phù hợp với giá trị của bạn
Đầu tư bền vững và tác động của ESG có thể khó đo lường

đầu tư cho tác động bền vững

Sự khác biệt lớn nhất giữa đầu tư cho tác động bền vững và các cách tiếp cận đầu tư bền vững khác là ý định thúc đẩy thay đổi từ các hành vi hiện có và thúc đẩy kết quả tích cực, cho dù thông qua một dự án hay một mục tiêu lớn hơn.

Một điểm khác biệt lớn nữa là đầu tư cho tác động bền vững đặt trọng tâm rõ ràng vào việc đánh giá và đo lường tác động. Cho đến nay, có rất ít sự đồng nhất và rõ ràng trong việc đo lường tác động của ESG hoặc các kết quả đầu tư bền vững khác.

Đầu tư bền vững thường có hai hình thức khác nhau. Đầu tiên, bạn có thể thực hiện một cách tiếp cận loại trừ, nơi bạn tránh đầu tư vào các công ty hoặc quỹ trái ngược với giá trị của bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn tránh đầu tư vào các ngành có thể gây hại cho môi trường, chẳng hạn như dầu mỏ hoặc than đá. Những người khác có thể tránh đầu tư vào những gì được gọi là cổ phiếu “tội lỗi”, bao gồm các công ty trong các ngành có thể gây hại cho xã hội, chẳng hạn như vũ khí, cờ bạc hoặc thuốc lá.

Bạn cũng có thể thực hiện một cách tiếp cận có chủ đích, thay vì chỉ tránh các công ty trái ngược với giá trị của bạn, bạn chủ động tìm cách đầu tư vào các công ty thúc đẩy sự thay đổi tích cực về môi trường hoặc xã hội. Nếu bạn thực hiện cách tiếp cận này, bạn sẽ tìm kiếm các công ty có các đặc điểm ESG tích cực nhất định.
Các nhà đầu tư có cách tiếp cận toàn diện hơn hoặc có chủ đích hơn đối với hoạt động đầu tư của họ vì tác động bền vững có thể chọn đầu tư vào những nguyên nhân đặc biệt gần gũi và thân thiết với họ.

Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm các công ty thúc đẩy phúc lợi động vật, đã cam kết giảm nghèo ở trẻ em hoặc đã phân bổ phần trăm lợi nhuận của họ cho các vấn đề môi trường. Đây chỉ là một vài ví dụ — loại hình đầu tư tác động này có thể có nhiều hình thức khác nhau.

Đầu tư cho tác động bền vững có xứng đáng không?

Đầu tư cho tác động bền vững cho phép bạn phân bổ tiền của mình cho các công ty thúc đẩy sự thay đổi tích cực về môi trường và xã hội. Nhưng đó không phải là mục tiêu duy nhất của chiến lược đầu tư này. Điều quan trọng vẫn là các nhà đầu tư phải đạt được lợi tức tài chính tích cực.

Vì vậy, điều đó đặt ra câu hỏi, liệu đầu tư cho tác động bền vững có xứng đáng không? Dựa trên phản hồi của nhà đầu tư và hiệu quả tài chính của các phương pháp đầu tư bền vững và tác động khác, câu trả lời là có.

Đầu tiên, một cuộc khảo sát từ Mạng lưới Đầu tư Tác động Toàn cầu cho thấy đại đa số những người được hỏi cho biết cả tác động và lợi nhuận tài chính từ các khoản đầu tư của họ đều phù hợp với kỳ vọng của họ. Một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn được báo cáo lợi nhuận vượt quá kỳ vọng của họ và tỷ lệ phần trăm nhỏ nhất được báo cáo lợi nhuận kém hơn kỳ vọng của họ.

Chúng ta cũng có thể xem xét các nghiên cứu đã xem xét xu hướng đầu tư bền vững so với đầu tư truyền thống. Một nghiên cứu của Viện Đầu tư Bền vững Morgan Stanley đã xem xét lợi nhuận của gần 11.000 quỹ tương hỗ từ năm 2004 đến năm 2018. Kết quả cho thấy rằng không có sự đánh đổi tài chính nào khi đầu tư vào các quỹ bền vững hơn là các quỹ truyền thống và các quỹ bền vững có nhược điểm thấp hơn 12 Và theo dữ liệu từ công ty dịch vụ tài chính Morningstar, phần lớn các quỹ bền vững (69%) vào năm 2020 đã xếp hạng ở nửa trên của danh mục về hiệu quả hoạt động kéo dài 5 năm. Vì vậy, những khoản tiền như vậy được chứng minh là những khoản đầu tư hấp dẫn nếu bạn đã đầu tư kể cả từ năm 2015.

Đầu tư bền vững đã có sự thay đổi đáng kể trong vài năm qua. Đầu tiên, đã có sự gia tăng đáng kể về tác động đầu tư kể từ năm 2020. Theo US SIF, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bền vững, vào đầu năm 2020, khoảng 1 đô la trên 3 đô la đầu tư nằm trong chiến lược đầu tư bền vững.14 Dữ liệu khác từ Morningstar cho thấy dòng vốn ròng (tổng tiền chảy vào trừ tiền chảy ra) vào các quỹ bền vững trong năm 2020 ở mức 51,1 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với mức 21,4 tỷ USD năm 2019 và xấp xỉ 10 lần so với gần 5 tỷ USD năm 2018.

Ý nghĩa của nó đối với các nhà đầu tư cá nhân

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn có thể xây dựng một danh mục đầu tư gồm các khoản đầu tư bền vững mà không làm tổn hại đáng kể đến lợi nhuận tài chính của bạn. Những nghiên cứu này là tin tốt nếu bạn muốn tài trợ cho các mục tiêu tài chính của mình đồng thời hỗ trợ các công ty phù hợp với giá trị của bạn.

Nhưng làm thế nào để bạn thực sự bắt đầu đầu tư cho tác động bền vững?

Có rất nhiều lựa chọn khi nói đến các hình thức đầu tư tác động khác. Thật dễ dàng ghé thăm một công ty môi giới hoặc cố vấn rô-bốt và tìm các quỹ và lựa chọn đầu tư để đầu tư ESG hoặc đầu tư có trách nhiệm với xã hội. Nhưng bạn không có khả năng bắt gặp bất kỳ quỹ nào được chỉ định cụ thể là đầu tư cho tác động bền vững.

Một lựa chọn là tìm một tổ chức như Sáng kiến ​​Người quản lý Tài sản Net Zero và làm việc với một người quản lý tài sản, người cam kết với mục tiêu được thiết kế để tạo ra sự thay đổi tích cực về môi trường hoặc xã hội.

Bài học rút ra chính

Đầu tư cho tác động bền vững (IFSI) là một chiến lược đầu tư trong đó các nhà đầu tư bỏ tiền của họ vào các nguyên nhân thúc đẩy sự thay đổi tích cực về môi trường và xã hội.
Các nhà đầu tư sử dụng chiến lược IFSI được yêu cầu phải có chủ đích về các khoản đầu tư của họ, đưa họ vào một dự án cụ thể hoặc thay đổi hành vi.
Có hai loại chiến lược IFSI — IFSI công cụ hoặc IFSI kết thúc cuối cùng. Sự khác biệt giữa hai điều này là liệu mục tiêu tác động có phải là công cụ để đạt được mục tiêu tài chính của nhà đầu tư hay không.
Đầu tư cho tác động bền vững tương tự như các loại tác động khác và đầu tư bền vững, nhưng có mục tiêu cụ thể hơn.
Đầu tư bền vững nhìn chung đã cho thấy lợi nhuận hấp dẫn, đặc biệt là kể từ năm 2015.

Đặt mục tiêu tiết kiệm (ngay cả đối với sở thích cá nhân của bạn) – SimpleShop

BÀI VIẾT NỔI BẬT

KINH DOANH MÀ KHÔNG CÓ WEBSITE ?
TÌM HIỂU NGAY