Value Chain là gì?

Value Chain là gì?Chuỗi giá trị là sự kết hợp các hoạt động mà một doanh nghiệp thực hiện để di chuyển một sản phẩm hoặc dịch vụ trong suốt vòng đời của nó, bao gồm thiết kế, tiếp thị, phân phối và hỗ trợ khách hàng.

Mục tiêu cuối cùng của công ty là tạo ra giá trị, đặc biệt là dưới dạng lợi nhuận. Bằng cách hiểu từng giai đoạn của chuỗi giá trị, một doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận lớn hơn bằng cách thực hiện những thay đổi cần thiết đối với quy trình. Với rất nhiều hoạt động và nhà cung cấp tham gia, chuỗi giá trị có nhiều khía cạnh.

Định nghĩa và Ví dụ về Value Chain

Một chuỗi giá trị trình bày chi tiết các bước khác nhau mà một doanh nghiệp phải trải qua để đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ đến với khách hàng. Chuỗi bao gồm các hoạt động, công nhân và các công ty thuê ngoài được sử dụng để đưa một sản phẩm từ khái niệm đến phân phối.

Value Chain là gì?

Nhà kinh tế học Michael Porter của Trường Kinh doanh Harvard đã phát triển khái niệm chuỗi giá trị để chú ý cụ thể đến mức độ ảnh hưởng của từng giai đoạn đối với lợi nhuận cuối cùng của một công ty. Mục tiêu của việc sử dụng chuỗi giá trị là tạo ra sự kết hợp mạnh mẽ về mặt hoạt động của các hoạt động mang lại giá bán cao hơn với chi phí thấp hơn cho doanh nghiệp. Phân tích chuỗi giá trị của công ty cho phép bạn tăng giá trị ở từng giai đoạn trong chuỗi để bạn có thể cung cấp sản phẩm mạnh hơn, gây ấn tượng với khách hàng và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

Sau đó, bạn có thể tái đầu tư vào các phần cụ thể của chuỗi giá trị và tiếp tục phát triển doanh nghiệp của mình.

Starbucks là một ví dụ về một tập đoàn sử dụng chuỗi giá trị để tăng cường sự hiện diện bán hàng quốc tế của mình. Starbucks hoạt động tại hơn 60 quốc gia, nhưng mỗi quán cà phê đều có sức hấp dẫn nổi tiếng như nhau. Starbucks sử dụng chuỗi giá trị để xác định các hoạt động tốn kém nhất và ít tốn kém nhất của mình, sau đó sử dụng thông tin này để thực hiện các thay đổi, tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp.

Nhưng ngay cả các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể xác định các hoạt động tạo nên chuỗi giá trị của họ để họ có thể tập trung vào các hoạt động thực tiễn hợp lý hơn — và lợi nhuận lớn hơn.

Cách thức hoạt động của chuỗi giá trị

Một chuỗi giá trị trình bày chi tiết các hoạt động, người lao động và nhà cung cấp đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ từ khái niệm đến phân phối. Chuỗi được tạo thành từ các hoạt động chính và phụ ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm cho cả khách hàng và công ty.

Các hoạt động chính đóng góp trực tiếp vào việc tạo ra sản phẩm, bao gồm:

Hậu cần đến: Thu thập và lưu trữ hàng tồn kho và dữ liệu thị trường
Hoạt động: Tạo thành phẩm từ nguyên liệu thô
Logistics ra nước ngoài: Phân phối sản phẩm cho khách hàng
Tiếp thị và bán hàng: Quảng bá và quảng cáo sản phẩm đến người tiêu dùng tiềm năng
Dịch vụ sau bán hàng: Đào tạo đại diện dịch vụ khách hàng để hỗ trợ khách hàng cài đặt, trả hàng, v.v.

Các hoạt động thứ cấp hỗ trợ các hành động chính để tạo ra một sản phẩm và chúng bao gồm cơ sở hạ tầng, quản lý nhóm, phát triển công nghệ và mua sắm vật liệu. Các hoạt động hỗ trợ này rất quan trọng đối với sự thành công của các hoạt động chính; ví dụ, nếu không có thiết kế sản phẩm và nghiên cứu thị trường, một công ty không thể tiếp thị và bán sản phẩm thành công.

Value Chain là gì?

Việc xác định chuỗi giá trị là điều cần thiết để hiểu được tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp để bạn có thể đảm bảo đầu vào ít nhất dẫn đến đầu ra cao nhất. Chi tiết hóa chuỗi giá trị giúp bạn dễ dàng nhận ra nơi mà một phần đắt đỏ của quy trình có thể dẫn đến giảm tỷ suất lợi nhuận và thực hiện các bước để giảm chi phí.

Hãy cùng xem lại chuỗi giá trị của Starbucks để xem nó giúp khuyến khích tăng trưởng ổn định như thế nào. Chuỗi giá trị của Starbucks tương đối đơn giản, vì vậy một doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng nó như một mô hình. Một nghiên cứu điển hình của Trường Kinh doanh Harvard đã xác định các hoạt động chính đằng sau chuỗi cà phê, bao gồm:

Hậu cần trong nước: Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp hạt cà phê từ khắp nơi trên thế giới và thu được giá tốt nhất.
Hoạt động: Điều hành hơn 30.000 cửa hàng tại 83 quốc gia.

Hậu cần ra nước ngoài: Bán sản phẩm tại các cửa hàng và thông qua các đại lý được cấp phép sử dụng hệ thống điểm bán hàng, ứng dụng
Tiếp thị và bán hàng: Tập trung nhiều vào “trải nghiệm Starbucks” để tạo ra những người tiêu dùng trung thành.
Dịch vụ sau bán hàng: Đào tạo các thành viên trong nhóm về dịch vụ khách hàng và tạo ra các quán cà phê sạch sẽ, dễ nhận biết.

Các hoạt động thứ cấp hỗ trợ việc tạo ra doanh thu hàng năm của Starbucks, lên đến 23 tỷ đô la vào năm 2020, bao gồm phúc lợi cho nhân viên, quán cà phê được thiết kế đẹp và một ứng dụng di động dễ sử dụng.

Các loại chuỗi giá trị

Quy trình sản xuất và phân phối của doanh nghiệp bạn có thể thuộc một trong hai loại chuỗi giá trị riêng biệt: chuỗi giá trị điển hình hoặc chuỗi giá trị toàn cầu.

Một chuỗi giá trị điển hình ghi lại các hoạt động kinh doanh và người chơi trong một vị trí địa lý hoặc một công ty. Ví dụ: một doanh nghiệp nhỏ chỉ hoạt động ở một tiểu bang sẽ sử dụng một chuỗi giá trị điển hình, cũng như một công ty lớn hơn hoạt động trong một quốc gia.

Đại học Duke mô tả một chuỗi giá trị toàn cầu khi các hoạt động và những người chơi quan trọng trải rộng khắp các công ty và quốc gia khác nhau. Như đã mô tả ở trên, Starbucks là một ví dụ về chuỗi giá trị toàn cầu, vì nó lấy hạt cà phê từ nhiều quốc gia khác nhau và vận chuyển cung cấp đến các địa điểm của Starbucks xung quanh thế giới.

Starbucks

Bài học rút ra chính

Chuỗi giá trị ghi lại các hoạt động và người chơi kinh doanh liên quan đến việc đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ từ khái niệm đến phân phối.
Chuỗi giá trị bao gồm các hoạt động chính liên quan đến việc tạo ra sản phẩm và các hoạt động thứ cấp hỗ trợ việc tạo ra đó.
Hiểu được chuỗi giá trị của mình cho phép bạn xem xét tỷ suất lợi nhuận của mình và tìm ra cách tạo ra nhiều giá trị hơn với mức chi tiêu thấp hơn.

9 cách để tạo ra giá trị khách hàng (Customer Value) – SimpleShop

BÀI VIẾT NỔI BẬT

KINH DOANH MÀ KHÔNG CÓ WEBSITE ?
TÌM HIỂU NGAY