Dịch vụ khách hàng (Customer Service) là gì?

Dịch vụ khách hàng tốt có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn một lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh đông đúc khác. Nhưng dịch vụ khách hàng là gì và làm thế nào để bạn xây dựng một chiến lược dịch vụ khách hàng mạnh mẽ? Bài viết này sẽ đóng vai … Đọc tiếp Dịch vụ khách hàng (Customer Service) là gì?